Allmän tandvård

Regelbundna undersökningar, förebyggande tjänster och grundläggande tandprocedurer för att upprätthålla din munhälsa.

Allmän tandvård

Allmän tandvård och regelbundna besök hos tandläkaren är nyckeln till att bevara god munhälsa. För att upprätthålla en god munhälsa rekommenderar vi årliga undersökningar. På Rissne Tandläkare är vi dedikerade till att erbjuda en genomgående och professionell vård för att hålla dina tänder och tandkött i optimalt skick. Vi är medvetna om att ett besök hos tandläkaren kan skapa obehag hos vissa och våra tandläkare ser därför vikten i att skapa en trygg miljö när du besöker oss.

allmän tandvård

Vår allmänna tandvårdstjänst inkluderar:

Vår erfarna personal här hos Rissne Tandläkare är hängiven att ge dig den bästa möjliga vård. Vi förstår att en god munhälsa är en viktig grundsten i våra liv.

amir famili-tandläkare_rissne

Kontakta oss

Ring oss när som helst

+36 55 540 069
+36 55 540 069

Mejla oss

book@denticare.hu
book@denticare.hu

Boka en tid

Rissne Tandbehandlingar

På Tandläkare Rissne är vi dedikerade till att erbjuda ett omfattande utbud av tandbehandlingar, och säkerställer att våra patienter lämnar mottagningen med det ljusaste leendet. Våra tjänster i Rissne, Sundbyberg täcker varje aspekt av tandvård, från akut hjälp till estetiska förbättringar, och skapar en grund för exceptionell munhälsa.

FAQ: Ofta frågat kring Allmän Tandvård

Allmän tandvård, även kallad primärvårdstandvård eller förstahandstandvård, är den grundläggande tandvård som erbjuds av tandläkare och tandhygienister för att upprätthålla och förbättra den allmänna munhälsan. Denna typ av tandvård fokuserar på förebyggande åtgärder, diagnostik och tidig behandling av tandproblem. Här är några av de vanligaste tjänsterna som ingår i allmän tandvård:

 1. Reguljär undersökning: Detta är en rutinmässig undersökning av din munhälsa som utförs av en tandläkare eller tandhygienist. Under undersökningen kontrollerar de dina tänder, tandkött, slemhinnor och käkar för att upptäcka eventuella problem eller sjukdomar.

 2. Tandrengöring: Tandhygienister utför vanligtvis tandrengöringar för att ta bort plack och tandsten som kan leda till karies och tandköttsproblem om de inte tas bort regelbundet.

 3. Röntgenbilder: Om det behövs kan tandläkaren ta röntgenbilder för att få en mer detaljerad bild av dina tänder och käkar, vilket kan hjälpa till att identifiera problem som inte är synliga med ögat.

 4. Fyllningar: Om du har hål i tänderna, även kallade karies, kan tandläkaren använda fyllningar för att reparera dem och återställa tandens funktion och utseende.

 5. Tandutdragning: Om en tand är allvarligt skadad eller inte kan räddas, kan tandläkaren behöva dra ut den.

 6. Parodontal vård: Allmän tandvård omfattar också vård av tandköttsproblem och behandling av tandlossningssjukdomar.

 7. Patientrådgivning: Tandläkaren och tandhygienisten ger ofta råd och utbildning om munvård och hur du kan bibehålla en god oral hälsa.

Allmän tandvård är viktig för att förebygga tandproblem och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede. Det rekommenderas att genomgå regelbundna tandläkarbesök, vanligtvis en gång om året eller enligt tandläkarens rekommendationer, även om du inte har några omedelbara tandproblem. Detta hjälper till att bevara din oral hälsa och undvika mer omfattande och kostsamma behandlingar i framtiden.

I Sverige kan du generellt sett välja vilken tandläkare du vill gå till. Tandvårdssystemet i Sverige är uppbyggt med både privatpraktiserande tandläkare och offentlig tandvård som alternativ. Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller tandvård i Sverige:

 1. Privata tandläkare: Det finns många privata tandläkarmottagningar i Sverige, och du har frihet att välja vilken privat tandläkare du vill besöka. Priserna och tjänsterna kan variera mellan olika privata kliniker, så det kan vara klokt att jämföra och välja en som passar dina behov och ekonomi.

 2. Offentlig tandvård: I Sverige finns även offentlig tandvård som erbjuds av landstingen eller regionerna. Offentlig tandvård är oftast subventionerad och kan vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, särskilt för barn och ungdomar. Vuxna kan också ha rätt till subventionerad tandvård beroende på ålder och tandvårdshistorik.

 3. Tandvårdsgarantin: Tandvårdsförsäkringen i Sverige omfattar en tandvårdsgaranti som ger vissa patienter möjlighet att välja en annan vårdgivare om de inte är nöjda med sin tandläkare.

 4. Tandvårdskedjor: Det finns även tandvårdskedjor i Sverige med flera kliniker runtom i landet. Dessa kedjor kan erbjuda olika typer av tjänster och prisalternativ.

Sammanfattningsvis kan du i Sverige i de flesta fall välja vilken tandläkare du vill gå till, vare sig det är en privat tandläkare, en offentlig klinik eller en tandvårdskedja. Det är bra att vara medveten om dina rättigheter och alternativ när det gäller tandvård och att välja en tandläkare som passar dina behov och önskemål.

Om du inte har råd att gå till tandläkaren finns det några alternativ och resurser som kan vara till hjälp för att få den nödvändiga tandvården:

 1. Offentlig tandvård: I vissa länder, inklusive Sverige, finns offentliga tandvårdssystem som erbjuder subventionerad eller gratis tandvård för vissa grupper av människor, särskilt barn och ungdomar. Om du uppfyller kriterierna för subventionerad tandvård i ditt land, kan det vara en kostnadseffektiv lösning.

 2. Tandvårdspatientförsäkring: Vissa länder erbjuder tandvårdspatientförsäkringar som kan hjälpa till att täcka kostnaderna för tandvård. Dessa försäkringar kan vara särskilt användbara om du inte har råd med plötsliga tandvårdsutgifter.

 3. Tandvårdskliniker för studenter: Många tandläkarutbildningar har kliniker där studenter som utbildar sig till tandläkare eller tandhygienister ger tandvård under överinseende av erfarna lärare. Dessa kliniker kan erbjuda prisvärda eller subventionerade tjänster.

 4. Välgörenhetsorganisationer: Det finns välgörenhetsorganisationer och frivilliga organisationer som erbjuder gratis eller lågkostnadstandvård till personer med låga inkomster. Du kan försöka hitta sådana organisationer i din region och se om de kan hjälpa dig.

 5. Betalningsplaner: Många privata tandläkarmottagningar erbjuder möjligheter till betalningsplaner eller avbetalning för att göra tandvård mer överkomlig. Du kan fråga din tandläkare om sådana alternativ.

 6. Spara och budgetera: Om möjligt kan du försöka spara för framtida tandvårdskostnader och inkludera tandvård i din ekonomiska budget.

 7. Få en offert: Innan du besöker tandläkaren kan du fråga om en kostnadsuppskattning för den planerade behandlingen så att du har en bättre uppfattning om de ekonomiska kraven.

Det är viktigt att komma ihåg att att undvika tandvård på grund av ekonomiska svårigheter kan leda till mer allvarliga tandproblem och högre kostnader på lång sikt. Därför är det bäst att försöka hitta lösningar som gör det möjligt för dig att få den nödvändiga tandvården, även om det kan vara utmanande ekonomiskt sett.

I Sverige är 1177 ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning och information. Du kan ringa 1177 för att få rådgivning om hälsoproblem och sjukvårdstjänster. Det innefattar generell hälsorådgivning och vägledning om vilken typ av vård du kan behöva.

När det gäller tandvård är det vanligtvis bäst att ringa din tandläkarmottagning direkt för att boka en tid eller för att diskutera eventuella tandvårdsproblem. Tandläkarmottagningar i Sverige är oftast separata från den allmänna sjukvården, och de hanterar tandrelaterade frågor och behandlingar.

Om du har akuta tandproblem, som svår tandvärk, en skadad tand eller ett tandtrauma, bör du ringa din tandläkarmottagning så snart som möjligt för att få råd och boka en akut tid. Tandläkarmottagningen kan ge dig riktlinjer för hur du ska hantera situationen innan du kommer dit.

Så, medan 1177 är användbart för allmän hälsorådgivning, är det vanligaste sättet att få tandvård i Sverige att kontakta din tandläkarmottagning direkt för att boka en tid eller diskutera dina tandvårdsbehov.

I Sverige erbjuder Folktandvården offentlig tandvård, medan privata tandläkarmottagningar erbjuder privat tandvård. Kostnaderna för tandvård kan variera beroende på flera faktorer, inklusive var i landet du bor, vilken typ av behandling du behöver, din ålder och om du har någon tandvårdsförsäkring eller inte. Här är några överväganden som kan hjälpa dig att avgöra om det är billigare att gå till Folktandvården än att välja privat tandvård:

 1. Subventionerad tandvård: Folktandvården erbjuder subventionerad tandvård, särskilt för barn och ungdomar. Om du tillhör en av dessa grupper kan det vara betydligt billigare att gå till Folktandvården än att välja privat tandvård.

 2. Ålder: Vuxna över en viss ålder kan också ha rätt till subventionerad tandvård hos Folktandvården, beroende på landstingets eller regionens regler. Detta kan göra Folktandvården mer prisvärd för äldre personer.

 3. Tandvårdsförsäkring: Om du har en tandvårdsförsäkring kan den täcka kostnaderna för tandvård, oavsett om du går till Folktandvården eller en privat tandläkarmottagning. Kontrollera villkoren i din försäkring för att förstå vilka tjänster som täcks och hur mycket du måste betala själv.

 4. Priser och behandlingar: Priserna för tandvårdstjänster kan variera mellan Folktandvården och privata tandläkarmottagningar. Det kan vara värt att jämföra priser och behandlingsalternativ innan du fattar ett beslut.

 5. Tillgänglighet: Tillgängligheten till tandvård kan också påverka ditt val. Om du bor i en region där det är svårt att få tid hos Folktandvården, kan du överväga att gå till en privat tandläkare.

Sammanfattningsvis kan det vara billigare att gå till Folktandvården än att välja privat tandvård i vissa situationer, särskilt om du är barn, ungdom eller äldre och har rätt till subventionerad vård. Men kostnaderna varierar, och det är viktigt att göra en noggrann jämförelse och ta hänsyn till dina individuella omständigheter när du väljer tandvård.